Scroll to top

artikel

Syariat_Islam.jpg

Syariat Islam

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 1498 x 0 Ekonomi
Syariat Islam (Arab: شريعة إسلامية Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan...
Baca Selengkapnya

Syariat Islam

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 1498 x 0
Perbedaan_Antara_Zakat,_Infaq_dan_Shadaqah.jpg

Perbedaan Antara Zakat, Infaq dan Shadaqah

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 268 x 0 Ekonomi
Kata shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai`in bisyai`i, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada...
Baca Selengkapnya

Perbedaan Antara Zakat, Infaq dan Shadaqah

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 268 x 0
Kewajiban_Untuk_Mengeluarkan_Zakat.jpg

Kewajiban Untuk Mengeluarkan Zakat

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 203 x 0 Ekonomi
Ada dua kemungkian orang tidak mengeluarkan zakat. Kemungkinan pertama, adalah orang yang enggan bayar zakat,...
Baca Selengkapnya

Kewajiban Untuk Mengeluarkan Zakat

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 203 x 0
Zakat_dan_Penanggulangan_Kemiskinan.jpg

Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 221 x 0 Ekonomi
Yusuf Al-Qhardawi adalah seorang ulama kontemporer dari Mesir pernah berkata: Zakat merupakan potensi ekonomi...
Baca Selengkapnya

Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 221 x 0
Syarat_Zakat.jpg

Syarat-syarat Zakat

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 232 x 0 Ekonomi
Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki...
Baca Selengkapnya

Syarat-syarat Zakat

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 232 x 0
Dalil_Quran_Tentang_Mustahiq_Zakat.jpg

Dalil Quran Tentang Mustahiq Zakat

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 19713 x 0 Ekonomi
Zakat adalah bentuk ibadah yang unik dan spesifik. Meski pada hakikatnya merupakan ibadah sosial yang intinya...
Baca Selengkapnya

Dalil Quran Tentang Mustahiq Zakat

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 19713 x 0
Kriteria_Harta_Yang_Wajib_Dizakatkan_dan_Jenisnya.jpg

Kriteria Harta Yang Wajib Dizakatkan dan Jeni...

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 465 x 0 Ekonomi
A. Kriteria Tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan nash-nash Al-Quran...
Baca Selengkapnya

Kriteria Harta Yang Wajib Dizakatkan dan Jeni...

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 465 x 0
Zakat_Mal.jpg

Zakat Mal

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 396 x 0 Ekonomi
Zakat harta (Arab: الزكاة المال;, transliterasi: zakah māl) adalah zakat yang dikenakan atas...
Baca Selengkapnya

Zakat Mal

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 396 x 0
Zakat_Fitrah.jpg

Zakat Fitrah

Admin BMAT | Sabtu, 21 Apr 2018 346 x 0 Ekonomi
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang...
Baca Selengkapnya

Zakat Fitrah

Admin BMAT | Sabtu, 21 Apr 2018 346 x 0
Zakat_Profesi.jpg

Zakat Profesi

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 330 x 0 Ekonomi
Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai...
Baca Selengkapnya

Zakat Profesi

Admin BMAT | Jumat, 20 Apr 2018 330 x 0
Zakat Penghasilan

Terbanyak Dibaca

Bayar Zakat

Redaksi

Admin BMAT
admin | Aktifitas Terakhir
anjayy123
kontributor | Aktifitas Terakhir
penucuriCode
kontributor | Aktifitas Terakhir
admin
kontributor | Aktifitas Terakhir

Komentar Terbaru